Hướng đến công bằng giáo dục và giáo dục có chất lượng tại Việt Nam (SDG 4)

VVOB cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục có chất lượng tại Việt Nam. Phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, VVOB hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường tạo dựng một môi trường phù hợp nhằm giúp trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo cơ hội để các em trở thành những công dân hạnh phúc và có ích cho xã hội trong thế kỉ 21.