Bạn đang ở đây

Không có công việc nào vào lúc này.

Current job opportunities

09/11/2020
VVOB mời gởi báo giá cho dịch vụ in ấn cho tài liệu: Thực Hành Quan Sát Trẻ Theo Quá Trình. Dịch vụ bao gồm các công việc sau: ​ Cung cấp dịch vụ in ấn tài liệu “Thực hành quan sát trẻ theo quá trình”. Tài liệu thiết kế đã được VVOB Việt Nam hoàn thiện. Làm việc với... [more]
04/11/2020
VVOB đang tìm kiếm các chuyên gia tư vấn thiết kế và phát triển 1 gói đào tạo trực tuyến về Họ c thông qua chơi gồm 4 nội dung, dựa vào các chương trình đào tạo trực tiếp hiện có làm tài liệu tham khảo : Giới thiệu Học thông qua chơi Sử dụng vật liệu mở, tái chế... [more]
29/04/2020
Để truyền tải các thông điệp truyền thông về đáp ứng giới trong giáo dục mầm mon và vai trò giới đến với cha mẹ trẻ và giáo viên mầm non trên địa bàn 15 huyện miền núi của Quảng Nam và Quảng Ngãi, VVOB Việt Nam cần mua 456 bảng trắng có chất lượng tốt Xin mời xem yêu... [more]