Bạn đang ở đây

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ (viết tắt là VVOB) làm việc tại Việt Nam từ năm 1992. Những hỗ trợ đầu tiên thông qua gửi giáo viên thỉnh giảng đã sớm được chuyển sang hình thức thực hiện các dự án về giáo dục và khuyến nông. Năm 2008, chúng tôi khởi động chương trình khuyến nông, giáo dục và thêm chương trình hướng nghiệp năm 2011.

Khuyến nông

Chương trình Khuyến nông có sự tham gia (KNCSTG) bắt đầu từ năm 2008, tiếp nối hai dự án trước đó trong giai đoạn 2001- 2007.
Đi theo định hướng của quốc gia (Nghị định 56 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tư số 60 về Khuyến nông), chương trình KNCSTG góp phần xây dựng một hệ thống khuyến nông dựa trên nhu cầu của nông dân. Nông dân và cán bộ khuyến nông cần có kĩ năng để thực hiện vai trò của mình trong hệ thống khuyến nông theo nhu cầu này. Vì vậy, chúng tôi hợp tác với trạm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tại 5 tỉnh miền Nam Việt Nam.
Chúng tôi sẽ kết thúc các hoạt động về khuyến nông vào cuối năm 2012 theo quyết định chiến lược của tổ chức là tập trung vào giáo dục.

Giáo dục phổ thông

Chúng tôi đang triển khai chương trình giáo dục ở 5 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Mục tiêu chương trình là nâng cao chất lượng giáo dục thông qua thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp Dạy học tích cực (DHTC). Chúng tôi hợp tác với ba đơn vị: trường Cao đẳng/Đại học Sư phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đối với mỗi đối tác, chúng tôi thực hiện nâng cao năng lực ở nhiều cấp: quản lý, giảng viên và cán bộ thực hiện (hiệu trưởng, giáo viên, giảng viên, chủ nhiệm câu lạc bộ và cán bộ dẫn dắt) và khi nào có thể, chúng tôi hỗ trợ các đối tác tiếp cận các nhóm đối tượng mục tiêu (sinh viên, cha mẹ là các thành viên câu lạc bộ).