Bạn đang ở đây

Website DGD
12/12/2018

Tập huấn về Quan sát trẻ theo quá trình – Mô đun 2: Từ quan sát đến hành động

VVOB Việt Nam tập huấn cho nhóm nòng cốt của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum về kỹ năng xác định các rào cản ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ và lên kế hoạch hành động. (*)

Mục tiêu

Sau 2 ngày, thành viên nhóm nòng cốt có thể
 1. Củng cố kĩ năng quan sát trẻ
 2. Xác định được các rào cản đối với việc học tập và tham gia của tất cả trẻ trong lớp
 3. Hiểu về hệ thống 08 điểm hành động nhằm nâng cao cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ
 • Giáo viên chọn 2 điểm hành động và từ đó bước đầu xây dựng các hoạt động cụ thể để áp dụng vào lớp của mình với sự hỗ trợ của CBQL
 • Cán bộ Phòng và Sở GD&ĐT:
  • liệt kê những thách thức và cơ hội của từng điểm hành động;
  • lên kế hoạch tập huấn tại huyện và kế hoạch hỗ trợ tại trường

Đại biểu tham dự, thời gian, địa điểm

Đại biểu tham dự
(*) Thành viên nhóm nòng cốt gồm cán bộ Sở và Phòng GD&ĐT, lãnh đạo và giáo viên trường mầm non tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Thời gian và địa điểm
 • Kon Tum và Quảng Nam: Trung tâm điều dưỡng người có công miền trung - số 68 Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 12-16/12/2017
 • Quảng Ngãi: Trung tâm điều dưỡng người có công miền trung - số 68 Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, 17-19/01/2018