Bạn đang ở đây

Bối cảnh

Thông qua bản tham chiếu công việc này, VVOB kêu gọi các đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim nộp hồ sơ dự thầu sản xuất các video và clip cho dự án CITIES với những mục đích chính như sau:
- Để tổng hợp lại quá trình triển khai dự án nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện qua các bước trong bối cảnh đô thị đến các đối tác liên quan trong nội bộ Việt Nam và quốc tế;
- Để ghi lại những kết luận của hội nghị chuyên đề của dự án nhằm phổ biến, chia sẻ những kinh nghiệm thí điểm về những hỗ trợ giáo dục mầm non giải quyết các rào cản trong bổi cảnh đô thị.
Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim sẽ tham gia những hoạt động khác nhau của dự án (xem bảng 1, mục 2.3 ở dươi đây). Những hoạt động này sẽ được VVOB, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thanh phố Đà Nẵng và Trường Đai học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức, nhằm:
- Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc giải quyết các rào cản liên quan đến việc học và sự tham gia của học sinh, giúp trẻ có được sự thoải mái và tham gia khi ở trường.
Terms of Reference for a consultancy on Production of a Video Documentary 3/9
- Nâng cao hiểu biết về những rào cản có thể xảy ra liên quan đến việc học và sự tham gia của trẻ trong bối cảnh đô thị.

Mục tiêu và phạm vi công việc

Mục tiêu chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ này là sản xuất 01 video về quá trình thực hiện dự án; 01 video tóm tắt sự kiện hội nghị chuyên đề và hội thảo trao đổi; và 05 clip của 5 phần trình bày trong hội nghị chuyên đề.
Những sản phẩm này sẽ được chia sẻ, trình chiếu trong các hoạt động dự án liên quan và được đăng lên các trang web của VVOB, các mạng xã hội như facebook, youtube được VVOB sử dụng.
Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ làm việc tại địa bàn mà dự án đang hoạt động (thanh phố Đà Nẵng), và có thể ở Quảng Nam, Hà Nội và tại cơ sở làm việc của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên được chỉ định của VVOB để thảo luận và thống nhất thời gian làm việc, kịch bản quay, dựng phim sau khi hợp đồng công việc được ký kết và trước khi tiến hành ghi hình mỗi hoạt động, cũng như việc thống nhất các nội dung trong video, clips, bao gồm cả những phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu. VVOB sẽ phụ trách việc dịch thuật các phụ đề theo nội dung.
VVOB chịu trách nhiệm cho sự đồng thuần của những cảnh quay, cá nhân có mặt trong các video, clips và hình ảnh.
Các sản phẩm hoàn thanh yêu cầu có chất lượng kỹ thuật cao, chuyển tải đầy đủ thông điệp của dự án, thể hiện sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu được đề cập trong mục 2.1.

Vui lòng tải điều khoản tham chiếu trong link bên dưới để biết thêm chi tiết.