Bạn đang ở đây

Hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Chính phủ Việt Nam đã xác định vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong các trọng tâm chính để phát triển toàn diện và bền vững quốc gia. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong các mục tiêu đó là phát triển một hệ thống giáo dục có chất lượng.

Đi theo các mục tiêu chính của hệ thống giáo dục và hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước gồm có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, tổ chức UNESCO và các tổ chức quốc tế (ChildFund, Oxfam GB, Plan international, Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam), VVOB tổ chức hội nghị “Hướng tới xã hội học tập: hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam”.

Mục tiêu của Hội nghị

 • chia sẻ các bài học, điển hình về thúc đẩy chất lượng giáo dục của tất cả các bên hữu quan
   
 • đưa ra các đề xuất chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam

Các chủ đề

Các chủ đề Các tiểu chủ đề
Học sinh:
Thúc đẩy kết quả học tập của học sinh
Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, kỉ luật tích cực, đánh giá chương trình,  sức khỏe và dinh dưỡng, tâm lý, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 ở những vùng khó, giáo dục hướng nghiệp
Giáo viên:
Các nhân tố tạo nên sự thay đổi
Năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, chính sách dành cho giáo viên
Các nhà quản lý giáo dục:
Củng cố   chức năng, nhiệm vụ 
Năng lực lãnh đạo, năng lực phân quyền, năng lực hướng dẫn & thúc đẩy, năng lực giám sát và đánh giá
Cha mẹ học sinh và cộng đồng:
tham gia vào công tác giáo dục
Vai trò của cha mẹ- những người thầy đầu tiên của trẻ, kĩ năng nuôi dạy con, hỗ trợ của cộng đồng đối với các hoạt động trong và ngoài nhà trường, xã hội hóa giáo dục

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu bao gồm cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, cán bộ các tổ chức đoàn thể và các tổ chức dân sự, cán bộ các dự án phát triển.

Dự kiến có khoảng 130-200 đại biểu.

Hội nghị

Ảnh

Mời quý vị xem ảnh dưới đây hoặc bấm vào đây

Phim

Phim về hội nghị:

 • Tin tức về Hội nghị trên truyền hình
 • Phát biểu của các diễn giả chính, bài trình bày chính về 4 chủ đề hội nghị
 • Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển- Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 • Chia sẻ cảm nghĩ của đại biểu

Phóng sự ngắn (8')

Quý vị có thể xem toàn bộ video trên kênh youtube của VVOB Việt Nam tại đây.

Báo cáo

Bài trình bày

Kỷ yếu và các bài trình bày trong hội nghị được cập nhật tại đây.

Một số tài liệu có bản tiếng Anh là:

 • Kỷ yếu hội nghị
 • Bài trình bày của diễn giả quốc gia và quốc tế
 • Bài trình bày chính về bốn chủ đề
 • Bài trình bày Phiên 5- Giáo viên- TS.Noel Geoghegan&Ông Brian Lalor 
 • Bài trình bày Phiên 5- Giáo viên - ThS. Hà Đức Đà
 • Bài trình bày Phiên 7- Cán bộ quản lý - ThS.Lê Gia Thắng
 • Bài trình bày Phiên 10- Gia đình và cộng đồng - Bà Marieke Stevens và Bà Đàm Thị Mai
 • Bài trình bày Phiên 11- Gia đình và cộng đồng - Bà Nguyễn Thị Yến Hà
 • Bài trình bày Phiên 11- Gia đình và cộng đồng - Bà Lê Thị Bích Hạnh
 • Bài trình bày Phiên 12- Gia đình và cộng đồng - Bà Lê Thị Bích Hạnh
 • Bài toàn thể Phiên 5- Giáo viên- TS.Noel Geoghegan& Ông Brian Lalor
 • Bài toàn thể Phiên 11- Gia đình và cộng đồng - Bà Nguyễn Thị Yến Hà
 • Kết quả và đề xuất theo chủ đề

Bài viết đầy đủ đã đăng như sau:

 • Diễn giả quốc gia
 • Phiên 1- Học sinh - ThS Trần Thị Thu
 • Phiên 1- Học sinh- GS Nguyễn Ngọc Tài
 • Phiên 2- Học sinh- ThS Bùi Thị Diển
 • Phiên 3- Học sinh - PGS.TS Nguyễn Công Khanh
 • Chủ đề 3- Cán bộ quản lý - PGS.TS. Lê Phước Minh
 • Phiên 4- Giáo viên - Ông Lâm Ngọc Phú
 • Phiên 5- Giáo viên - TS. Nguyễn Tùng Lâm
 • Phiên 6- Trần Thị Mai Đào
 • Phiên 6- Giáo viên - PGS.TS Trần Trung Ninh
 • Phiên 6- Giáo viên - ThS. Phạm Thị Minh Lương
 • Phiên 10- Gia đình và cộng đồng - Bà Trần Thị Âu
 • Phiên 10-Gia đình và cộng đồng - TS. Trần Thúy Ngà và NGƯT. Trần Luyến
 • Phiên 11- Gia đình và cộng đông - ThS.Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • Phiên 11- Gia đình và cộng đồng - Bà Nguyễn Thị Yến Hà
 • Phiên 11- Gia đình và cộng đồng - Bà Nguyễn Thị Xuân Thương
 • Phiên 7- Cán bộ quản lý- Ths. Lê Gia Thắng
 • Phiên 7- Cán bộ quản lý- PGS.TS. Lưu Xuân Mới
 • Phiên 8- Cán bộ quản lý- TS. Trịnh Thị Anh Hoa
 • Phiên 9- Cán bộ quản lý- Ths.Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Phiên 9- Cán bộ quản lý- Ths.Phạm Xuân Hùng
 • Phiên 1- Học sinh- TS. Lương Viết Thái
 • Phiên 1- Học sinh- Bà Trần Thị Thúy Hằng
 • Phiên 1- Học sinh- Bà Nguyễn Thị Mai Hương
 • Phiên 7- Cán bộ quản lý- Bà Trần Thị Thịnh