Bạn đang ở đây

Mục tiêu và phạm vi công việc

Mục tiêu của văn bản này là thu thập các bao giá từ các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ in ấn xuất bản tài liệu theo như mô tả kỹ thuật ở mục 2.3 dưới đây.

Đơn vị chủ quản có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ và hoặc tất cả các đề xuất nhận được, đàm phán với tất cả những đơn vị đủ điều kiện, sửa đổi hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản này để bảo vệ quyền lợi của VVOB. VVOB không cam kết sẽ ký hợp đồng, xác nhận đơn đặt hàng hoặc thanh toán những chi phí liên quan đến việc chuẩn bị báo giá.

Quá trình chọn lựa mở cho tất cả các báo giá.

Dịch vụ và sản phẩm

Dịch vụ bao gồm các công việc sau:

 • Cung cấp dịch vụ in ấn Bộ tài liệu Học thông qua chơi có đáp ứng giới. Tài liệu thiết kế đã được VVOB Việt Nam hoàn thiện.
 • Làm việc với nhà xuất bản và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc xuất bản nếu cần thiết. VVOB đề nghị xin giấy phép xuất bản từ một trong các nhà xuất bản sau: Nhà xuất bản giáo dục (Bộ GD&ĐT), Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Chi tiết sản phẩm:

Mỗi bộ tài liệu bao gồm 6 quyển sách, 4 bộ thẻ trò chơi, 20 bì thư, 1 hộp đựng:

 • Quyển 1: bìa trước và sau, 10 trang nội dung, khổ A4
 • Quyển 2: bìa trước và sau, 26 trang nội dung, khổ A4
 • Quyển 3: bìa trước và sau, 18 trang nội dung, khổ A4
 • Quyển 4: bìa trước và sau, 22 trang nội dung, khổ A4
 • Quyển 5: bìa trước và sau, 30 trang nội dung, khổ A4
 • Quyển 6: dàn trang đơn giản, bìa trước và sau, 38 trang nội dung, khổ A4
 • Bộ thẻ trò chơi 1: kích thước 15x15cm, 20 thẻ
 • Bộ thẻ trò chơi 2: khổ A4, 20 thẻ (dạng tranh ghép hình từ 4 đến 10 mảnh)
 • Bì thư: 20 bì, khổ A5
 • Bộ thẻ trò chơi 3: khổ A5, 20 thẻ
 • Bộ thẻ trò chơi 4: khổ 15x15cm, 24 thẻ
 • Hộp đựng: kích thước trong lòng 22 x 31 x 5cm, tay cầm: 12 x 4cm, cạnh bên: 15x4cm, mặt trong hộp 31 x 15cm.

Vui lòng xem thông tin chi tiết sản phẩm trong file đính kèm bên dưới.