Bạn đang ở đây

25/06/2020

VVOB Việt Nam – dự án iPLAY đã thực hiện chuyến khảo sát tại 4 tỉnh để quan sát và đánh giá mức độ hiểu biết và thực tế áp dụng Học thông qua Chơi (HTQC) trong giáo dục tiểu học tại Việt Nam của giáo viên, quản lý nhà trường và phụ huynh. Dự án iPLAY do tổ chức VVOB của Bỉ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam bằng cách áp dụng những hoạt động chơi sáng tạo để giáo viên giúp học sinh thực sự hiểu sâu hơn về bài học trên lớp.

 

Mục tiêu của đợt đánh giá thực tế tại địa phương lần này nhằm quan sát các thực hành hiện nay ở lớp học thể hiện các đặc điểm của HTQC, so sánh với những nhận định ban đầu của dự án, từ đó đưa ra những thiết kế hoạt động dự án phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường để áp dụng HTQC một cách hiệu quả.

Chuyến khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh thuộc pha 1 của dự án là Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Quảng Trị từ ngày 8 – 25 tháng 6, 2020.

 

Phương pháp Học thông qua Chơi đã được chứng minh là khi trẻ em tiếp thu được các kỹ năng đa dạng, từ kỹ năng thúc đẩy tư duy, khả năng hợp tác tới giải quyết vấn đề thì sẽ thích ứng tốt hơn hơn trong một thế giới đầy biến động.

 

Dự án Lồng ghép hoạt động học thông qua chơi cho học sinh Việt Nam (iPLAY) của tổ chức do tổ chức VVOB thực hiện cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp tạo một môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ và duy trì việc áp dụng Học thông qua Chơi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập cho hàng triệu học sinh tiểu học Việt Nam.

 

Thông tin thêm về dự án iPLAY, xin mời xem tại đây.