Bạn đang ở đây

24/07/2018

Tổ chức VVOB đang tài trợ cho các trường mầm non tại các huyện miền núi thuộc khu vực miền Trung nhằm khuyến khích xây dựng các sáng kiến liên quan đến môi trường. Có 12 trường mầm non thuộc 6 huyện ở các tỉnh Quảng Nam, Quãng Ngãi và Kon Tum đã được chọn để nhận khoản tài trợ này, mỗi trường đã nhận được tối đa 2.800 Euros để thực hiện các sáng kiến đã đăng ký tháng 10 đến tháng 12 năm 2017.

Phát động cuộc thi sáng kiến

Tháng 5/2017, 21 trường tham dự đã gửi đề xuất các sáng kiến về môi trường đến tổ chức VVOB. Trên cơ sở đó tổ chức VVOB đã chọn được 12 ý tưởng phù hợp và khả thi nhất vào vòng cuối. Trong suốt thời gian nghỉ hè, tổ chức VVOB đã làm việc với cán bộ quản lí nhà trường và các cán bộ phòng giáo dục liên quan để lên kế hoạch thực hiện chi tiết cho sáng kiến của mình. Hiện có 5 trường tại Quảng Nam, 3 trường tại Quảng Ngãi, và 4 trường tại Kon Tum đã sẵn sàng thực hiện các dự án này. 

Nâng cao nhận thức về môi trường và hướng tới môi trường học tập an toàn cho trẻ

Các sáng kiến được chọn thuộc các lĩnh vực sau:  

  • Làm đồ chơi cho trẻ từ các nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương và vật liệu tái chế;
  • Tạo môi trường học tập xanh sạch;
  • Nâng cao nhận thức cho trẻ, cha mẹ và giáo viên về vấn đề bảo vệ môi trường,
  • Giáo dục trẻ các kiến thức và kỹ năng  tự bảo vệ bản thân  trong các tình huống liên quan đến các rủi ro từ các thảm họa tại địa phương;;
  • Làm tường rào bảo vệ điểm trường;
  • Tổ chức tổng vệ sinh trường học,
  • Trồng cây xanh,
  • Sửa chữa và xây dựng khu vui chơi ngoài trời và góc khám phá thiên nhiên,
  • Tập huấn cho giáo viên và cán bộ nhà trường về tái chế và phân loại rác…

Giảm thiểu các rào cản liên quan đến môi trường ảnh hưởng đến việc học của trẻ 

Tổ chức VVOB và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum cùng hợp tác thực hiện dự án 5 năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững cho trẻ mầm non tại các khu vực khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam.

Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật, các giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường có thể xác định được các rào cản đối với việc học tập và tham gia của trẻ. Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc học tập do rất nhiều rào cản, bao gồm những yếu tố liên quan đến môi trường, giới và đa dạng dân tộc. Mục tiêu chương trình là tất cả trẻ em đều có thể học tập ở mức độ sâu và phát triển toàn diện.

Xem thêm các thông tin về chương trình tại: http://www.vvob.be/vietnam/en/early-education-programme-17-21

Để xem danh sách các trường được chọn, hãy ghé thăm trang Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/vvobvietnam/