Bạn đang ở đây

Filip Lenaerts

Cố vấn Giáo dục Dự án BAMI,GENTLE
+84-236 3923332
filip.lenaerts@vvob.org

Lê Thị Diệu Phúc

Điều phối viên Dự án BAMI
+84-236 3923332
phuc.ltd@vvob.org

Lieve Leroy

Cố vấn Giáo dục Dự án BAMI, CITIES, GENTLE
+84-236 3923332
lieve.leroy@vvob.org

Lưu Bảo Nam Dung

Cán bộ Hành chính
+84-236 3923332
dung.lbn@vvob.org

Nguyễn Hoàng Phương

Cố vấn Giám sát & Đánh giá - Dự án BAMI, CITIES, GENTLE
+84-236 3923332
phuong.nh@vvob.org

Nguyễn Phương Anh

Phó Giám đốc
+84-236 3923332
phuonganh.n@vvob.org

Nguyễn Thị Châu

Điều phối viên Dự án CITIES
+84-236 3923332
chau.nt@vvob.org

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Điều phối viên Dự án iPlay
+84-236 3923332
chau.ntq@vvob.org

Trần Thị Kim Lý

Cố vấn Giáo dục Dự án BAMI, GENTLE
+84-236 3923332
ly.ttk@vvob.org

Trần Thị Việt Hà

Kế toán
+84-236 3923332
ha.ttv@vvob.org

Hà Thị Thu Hương

Quản Lý Dự Án Giáo Dục Mầm Non - Dự án BAMI, CITIES, GENTLE
+84-236 3923332
huong.httt@vvob.org

Koen Verrecht

Cố vấn Giáo dục Dự án iPlay
+84 (0)236 3923332
koen.verrecht@vvob.org

Lê Hiếu

Cố Vấn Truyền Thông Dự án iPlay
+84-243 2066682
hieu.le@vvob.org

Lê Thị Bích Hạnh

Quản lý Chương trình Giáo dục Tiểu học
+84-243 2066682
hanh.ltb@vvob.org

Lê Thị Hương Giang

Trợ lí hành chính
+84-236 3923332
giang.lth@vvob.org

Lê Văn Phúc

Điều phối viên Dự án BAMI
+84-236 3923332
phuc.lv@vvob.org

Nguyễn Bảo Châu

Điều phối viên Dự án iPlay
+84-243 2066682
chau.nb@vvob.org

Nguyễn Bích Phương

Điều phối viên Dự án iPlay
+84-243 2066682
phuong.nb@vvob.org

Nguyễn Mai Linh

Trợ lý Dự án
+84-243 2066682
linh.nm@vvob.org

Nguyễn Thị Lan Hương

Điều phối viên Dự án iPlay
+84-243 2066682
huong.ntl@vvob.org

Nguyễn Thị Mai Liên

Trợ lý Dự án BAMI
+84-236 3923332
lien.ntm@vvob.org

Nguyễn Đình Khương Duy

Điều phối viên Dự án CITIES
+84-236 3923332
duy.ndk@vvob.org

Phùng Thị Yến

Cố vấn Giám sát & Đánh giá Dự án iPlay
+84-243 2066682
yen.pt@vvob.org

Trần Thị Thanh Yên

Kế toán
+84-236 3923332
yen.ttt@vvob.org

Trần Thy Tâm Nhàn

Cán bộ hành chính
+84-236 3923332
nhan.ttt@vvob.org

Trần Tín Thành

Cố Vấn Truyền Thông - Dự án BAMI, CITIES, GENTLE
+84-236 3923332
thanh.t@vvob.org

Võ Thị Tâm

Điều phối viên Dự án iPLAY
+84-236 3923332
tam.vt@vvob.org

Vũ Thị Liễu

Kế toán
+84-243 2066682
lieu.vt@vvob.org

Wouter Boesman

Trưởng văn phòng dự án
+84-236 3923332
wouter.boesman@vvob.org

Đặng Thị Ngọc Lan

Điều phối Chương trình và Học tập Trực tuyến
+84-236 3923332
lan.dtn@vvob.org

Đào Phương Thúy

Điều phối viên Dự án GENTLE
+84-236 3923332
thuy.dp@vvob.org