Bạn đang ở đây

Các giảng viên Việt Nam sẵn sàng học hỏi lẫn nhau? Bài nghiên cứu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. Nghiên cứu được thực hiện bởi một thành viên của nhóm nghiên cứu VVOB và các điều phối viên Mảng đào tạo giáo viên- Công nghệ thông tin. Bài nghiên cứu đã được trình bày trong Hội nghị "Công nghệ thông tin chuyển biến giáo dục" của Chương trình Châu Á- Thái Bình Dương về Phát triển và đổi mới giáo dục thuộc tổ chức UNESCO (APEID-UNESCO) tại Hàng Châu (Trung Quốc), vào tháng 11 năm 2009.