Bạn đang ở đây

Bài nghiên cứu này được bà Trần Nữ Mai Thy- điều phối viên của VVOB, trình bày trong Hội nghị đầu tiên về "Học tập toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương" tổ chức tại Penang (Malaysia) - 19 tháng sáu 2010.

Từ năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã yêu cầu cấp trung học phổ thông sử dụng bộ sách giáo khoa mới cho tất cả các môn. Đồng thời, Bộ yêu cầu các trường “ứng dụng Công nghệ thông tích hợp lý vào từng môn học, tránh lạm dụng CNTT” (Bộ GDĐT,2008, trang 3) để nâng cao chất lượng giáo dục. Rất nhiều hội thảo đã được tổ chức để chỉ đạo cách thức sử dụng sách giáo khoa mới và ứng dụng công nghệ cho giáo viên. Trong giảng dạy môn ngoại ngữ anh Văn, giáo viên cố gắng chuyển từ phương pháp dạy truyền thống sang phương pháp dạy mới chú trọng vào cách thức truyền tải nội dung (Bộ GDĐT, 2008). Tuy nhiên, giáo viên vẫn gặp nhiều khó khăn để dạy anh Văn để đáp ứng xu thế mới. Bài nghiên cứu này đưa ra ba kế hoạch bài giảng của lớp 10 để làm ví dụ cho việc sử dụng sách giáo khoa mới.