Bạn đang ở đây

Bài nghiên cứu này do các thành viên trong nhóm nghiên cứu của VVOB và điều phối viên Mảng đào tạo giáo viên- Công nghệ thông tin làm. Bài nghiên cứu báo cáo về sự ứng dụng của phần mềm mindmap trong dạy và học môn tâm lý ở các trường Đại học-Cao đẳng Sư phạm. Bài nghiên cứu được giới thiệu ở Hội nghị về "Công nghệ thông tin chuyển biến giáo dục" do Chương trình Châu Á- Thái Bình Dương về phát triển và đổi mới giáo dục của tổ chức UNESCO (APEID-UNESCO) tại Hàng Châu (Trung Quốc), vào tháng 11 năm 2009.