Bạn đang ở đây

Ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về ứng dụng CNTT trong giáo dục, với sự tham gia của 32 đại biểu đến từ hơn 20 đơn vị chủ đạo thuộc khối nhà nước, tư nhân, các tổ chức quốc tế và các nhà nghiên cứu giáo dục. Để thúc đẩy đối thoại và hợp tác, VVOB đã giới thiệu khung 10 khía cạnh của việc ứng dụng CNTT vào giáo dục do tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) xây dựng năm 2010. Tất cả các đại biểu đã được mời tham dự một cuộc khảo sát trực tuyến để chia sẻ quan điểm của mình về hiện trạng và mục tiêu tới năm 2020 của Việt Nam theo các khía cạnh này.

Bản báo cáo được dựa trên kết quả của cuộc khảo sát. Bản báo cáo bao gồm phần tóm tắt về quan điểm của các đại biểu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong giáo dục tại Việt Nam. Đồng thời, cuộc khảo sát đầu tiên đã thu được một khối lượng lớn các đề xuất mục tiêu cho tới năm 2020 (khoảng 100 mục tiêu).

Rõ ràng, các đề xuất mục tiêu quá nhiều sẽ khó đưa ra được vấn đề hợp tác cụ thể. Vì vậy, các đại biểu sẽ được mời tham gia cuộc khảo sát thứ hai để xác định ưu tiên cho các đề xuất và mục tiêu. Các đại biểu sẽ được yêu cầu đánh giá về tính phù hợp/ mức độ quan trọng/tính khả thi của các đề xuất của mình trong bối cảnh giáo dục Việt Nam. Hi vọng, cuộc khảo sát này sẽ đưa ra được một danh sách các mục tiêu cụ thể và tiêu biểu, từ đó tìm ra vấn đề có thể hợp tác giữa các đơn vị chủ đạo.