Bạn đang ở đây

Tài liệu E-learning này cung cấp những khái niệm/quan điểm khác nhau về E-learning, giới thiệu hệ thống quản lý học tập (LMS_Learning Management System), cụ thể là cách sử dụng Moodles, và hướng dẫn cụ thể cách tạo các khóa học, sử dụng eXe-Learning và Lectora. Tài liệu còn cung cấp một bảng tra cứu thuật ngữ Anh Việt về E-learning.