Bạn đang ở đây

Bối cảnh

Các khuôn mẫu giới được hình thành từ những năm đầu đời của trẻ (3-5 tuổi) và có ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mỗi người1. Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu học hỏi những thái độ, giá trị và hành vi được gia đình, nhà trường và xã hội cho là ‘bình thường’ hoặc ‘được chấp nhận’ và bắt đầu hình thành và thể hiện bản dạng giới của bản thân theo những khuôn mẫu xã hội. Như vậy, các khuôn mẫu giới ảnh hưởng tới cách mà trẻ hành xử trong các mối quan hệ với bạn và cô giáo, cũng như tới cách mà trẻ phát triển bản thân. Khi bé trai được trông đợi là phải ‘mạnh mẽ’, ‘dũng cảm’, thì thường bé sẽ có những hành vi ‘hung hăng’, ‘bạo lực’. Trong khi đó, bé gái được cho là phải ‘nhẹ nhàng’, ‘yếu đuối’, ‘thụ động’. Đây chính là nguồn rễ của bạo lực giới.

Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định các thực hành mang tính khuôn mẫu giới trong trường mầm non và các nguyên nhân

- Tìm hiểu về việc hiểu và vận dụng mô hình học thông qua chơi trong giáo dục mầm non

- Xác định các kênh phối hợp hiệu quả và bền vững giữa gia đình và trường mầm non

Đọc thêm báo cáo nghiên cứu tại: