Bạn đang ở đây

Tài liệu nhằm mục đích:

  • Nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên (từ 10-19 tuổi) để họ có thể giúp trẻ ứng phó hiệu quả với các thách thức của cuộc sống thường nhật.
  • Hỗ trợ sinh hoạt lồng ghép việc giáo dục con toàn diện cho cán bộ Hội LHPN, nhóm tuyên truyền viên, ban chủ nhiệm CLB/nhóm cộng đồng, các bậc cha mẹ tại những địa bàn thuộc 5 tỉnh trong chương trình giáo dục của tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng (VVOB Việt Nam) và 14 tỉnh điểm của Đề án 704 "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" của Hội LHPN Việt Nam;

Đối tượng chính sử dụng tài liệu bao gồm:

  • Các bậc cha mẹ có con vị thành niên (từ 10-19 tuổi)
  • Nhóm tuyên truyền viên, ban chủ nhiệm CLB/nhóm cộng đồng