Bạn đang ở đây

Trong năm 2020, dịch bệnh gây ra bởi virus COVID-19 đã trở thành một mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã quyết định đóng cửa trường học từ tháng 2 năm 2020.

Sau các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó, đây là lúc bắt đầu giai đoạn phục hồi. Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường mở cửa lại với những nội dung liên quan đến chương trình học, đảm bảo điều kiện an toàn và vệ sinh cho trẻ.

Tài liệu do VVOB Việt Nam soạn thảo bổ sung những hướng dẫn liên quan đến phát triển tình cảm xã hội, nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý, và giáo viên áp dụng phương pháp quan sát trẻ và nâng cao cảm giác thoải mái của trẻ khi trẻ quay lại trường.

Xin mời click vào đường link dưới đây để xem chi tiết về hướng dẫn cho giáo viên về đảm bảo an toàn trong mùa dịch.