Bạn đang ở đây

Không phải ai khác, chính các em học sinh mới là người quyết định hướng học và nghề nghiệp của mình. Các quyết định đưa ra cần phù hợp với khả năng, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp của em trong đó có quan tâm tới ảnh hưởng của điều kiện gia đình, hiện trạng hệ thống đào tạo và thị trường lao động.

Vậy vai trò của với những người làm quản lí, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh... đó là hỗ trợ  học sinh, con em trong việc lựa chọn hướng học và nghề nghiệp. Như vậy, việc hiểu các lí thuyết hướng nghiệp căn bản, biết cách vận dụng các kĩ năng khi tư vấn hướng nghiệp là rất quan trọng.
Tài liệu chuyên đề: “Kĩ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp” cho học sinh trung học sẽ cung cấp nội dung các lí thuyết hướng nghiệp, cách thực hiện 6 kĩ năng, 2 liệu pháp và 5 giai đoạn trong tư vấn hướng nghiệp. Kèm theo tài liệu này là hai đĩa DVD về 1/ một ca tư vấn cá nhân thực sự và 2/ các clip giải thích về các lí thuyết hướng nghiệp và cách giúp xây dựng năng lực hướng nghiệp cho học sinh. Người sử dụng có thể tự học qua các tài liệu này và áp dụng các nội dung cho mọi hình thức hoạt động hướng nghiệp với học sinh, đặc biệt là khi cần hỗ trợ cá nhân học sinh (nam, nữ).

Tài liệu này đã được tập huấn và áp dụng ở hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An từ những năm 2012 và đồng thời đã được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sử dụng tập huấn giảng viên nòng cốt cấp quốc gia cũng như thẩm định đưa vào danh mục tài liệu tham khảo cấp quốc gia.