Bạn đang ở đây

Mô đun Dạy học dựa trên Giải quyết vấn đề được biên soạn dành cho các trường ĐH/CĐSP. Mô đun này gồm một cuốn tài liệu tập huấn dành cho giáo viên với các thông tin về bản chất và cách áp dụng dạy học dựa trên giải quyết vấn đề như một cách tiếp cận trong dạy học tích cực nói chung. Kèm theo cuốn tài liệu là đĩa CD chứa cuốn tài liệu Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương. Cuốn sách này đề cập đến việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong việc tổ chức những hoạt động ngoại khóa chú trọng vào giáo dục môi trường.

Cuốn tài liệu Dạy học dựa trên Giải quyết vấn đề được Tiến sỹ Lê Huy Hoàng, cán bộ giảng dạy của trường Đại học Sư phạm Hà nội biên soạn với sự đóng góp từ 25 thành viên nhóm nòng cốt về phương pháp giảng dạy từ 5 trường ĐH/CĐSP đối tác của VVOB. Cuốn tài liệu Dạy học dựa trên giải quyết từ thực tế địa phương trong đĩa CD do Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Trí (Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội) biên soạn và được Thạc sỹ Vũ Thị Mai Anh (Đại học Quốc gia Hà nội) biên tập. Trong cuốn sách còn có một số mô đun hoạt động ngoại khóa cụ thể do giảng viên các trường ĐH/CĐSP nói trên biên soạn và thử nghiệm.