Bạn đang ở đây

Mô-đun đào tạo giáo viên về Học theo góc giới thiệu các nền tảng, khái niệm cũng như ứng dụng của Học theo góc trong giáo dục THCS ở Việt Nam.

Mô-đun bao gồm sách hướng dẫn và đĩa CD-ROM với các tài liệu hỗ trợ, được thiết kế dành cho giảng viên và sinh viên sư phạm khi họ lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tập huấn về việc ứng dụng Học theo góc cho các đối tượng giáo viên hoặc sinh viên

Mô-đun được phát triển bởi Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Nga của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với sự phối hợp chặt chẽ của bà Leen Pil từ Trung tâm giáo dục trải nghiệm, Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ. Mô-đun được xây dựng dựa trên cơ sở kinh nghiệm của Dự án Việt – Bỉ mà Tiến sĩ Nga là một trong những chuyên gia hàng đầu.

Việc đào tạo theo mô-đun giúp giáo viên thực hiện từng bước hướng tới cách tiếp cận thoát khỏi phương thức giảng dạy theo hướng đồng loạt . Điều này có nghĩa là tiếp cận theo mô-đun tập trung nhiều hơn vào nhu cầu học tập, sở thích, mức độ phát triển của từng cá nhân và từ đó thúc đẩy việc tự nhận thức của học sinh. Phương pháp này tiếp cận này tỏ ra có hiệu quả hơn với sự đa dạng trong môi trường giáo dục nhằm đảm bảo tất cả học sinh nhận được những gì các em cần để tiếp tục phát triển trên cơ sở năng lực bản thân; đồng thời tiềm năng của các em được thúc đẩy phát triển đầy đủ. Đối với sự khác biệt giữa các đối tượng học sinh, việc thực thi đón đầu đổi mới ở cấp độ nền tảng cơ bản chủ yếu bao gồm việc giảng dạy trên lớp. Vì vậy, việc nghiên cứu các hình thức tổ chức linh hoạt sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh là hết sức quan trọng mà Học theo góc là một trong những điển hình.

Các tài liệu hỗ trợ về mô-đun sẽ được cập nhật trong thời gian tới.