Bạn đang ở đây

Chương trình khuyến nông có sự tham gia (viết tắt từ tiếng Anh là Participatory Agricultural Extension Program – PAEX) được thực hiện tại 5 tỉnh phía Nam Việt Nam (An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu). Chương trình được thực hiện theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2008-2010) và giai đoạn 2 (2011 và 2012) do Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng (VVOB), Vương quốc Bỉ tài trợ.

Trong giai đoạn đầu của dự án, TS. Nguyễn Duy Cần & TS. Nico Vromant đã biên soạn cuốn tài liệu PTD Phát triển kỹ thuật có sự tham gia làm cơ sở cho việc giới thiệu và thực hiện phương pháp PTD tại thực địa cũng như trong các khóa đào tạo và nâng cao năng lực về phương pháp PTD áp dụng ở địa bàn 5 tỉnh tham gia Chương trình PAEX.

Trong những năm thực hiện phương pháp PTD sau này, Chương trình tiếp tục tổng hợp các phần tài liệu học tập, những kết quả thu được trên thực địa và hình ảnh chụp của cán bộ phụ trách các tỉnh, cán bộ khuyến nông để tổng hợp thành cuốn tài liệu PTD – Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - Hướng dẫn thực thực địa dành cho cán bộ khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân. Tài liệu này lược tả lại các bước thực hiện tiến trình PTD khi triển khai trên thực địa, trình bày các tình huống điển hình do cán bộ khuyến nông/khuyến nông viên và/hoặc cán bộ giám sát thực địa thu thập tại khu vực vùng Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tài liệu được tổng hợp trên cơ sở các nguồn tài liệu của các tác giả: Sofie Dhollander, Peter M.Horne và Werner W.Stur và Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Để hoàn thiện cuốn tài liệu này, Chương trình khuyến nông có sự tham gia (PAEX/VVOB) xin cảm ơn TS. Wilfried Theunis về sự quan tâm và quản lý chuyên nghiệp dự án. Chương trình xin cảm ơn ThS. Huỳnh Trấn Quốc và ThS. Lê Văn Gia Nhỏ đã dành mọi tâm huyết biên soạn và tổng hợp cuốn tài liệu này dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại các tỉnh tham gia Chương trình PAEX.

Chương trình ghi nhận những đóng góp và góp ý về nội dung và hình thức từ các cán bộ phụ trách tỉnh Đỗ Văn Hoàng, Võ Hồng Dũng (Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (MDI)), Nguyễn Văn An, Hồ Thị Thanh Sang, Huỳnh Thị Đan Anh (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS)), các giảng viên ToT 5 tỉnh: Mai Hưng, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Văn Huy, Lê Thị Mỹ Trang, Nguyễn Xuân Vinh, Phùng Thị Nguyễn Phụng, Huỳnh Bảo Quốc, Lê Thị Ánh Nguyện, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Thị Như; và cán bộ văn phòng VVOB-PAEX: Ngô Văn Cường, Nguyễn Thị Hồng Lê, Nguyễn Thúy Diễm.

Tài liệu được hoàn thiện với nguồn ảnh cung cấp của các tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Huỳnh Bảo Quốc, Lê Văn Gia Nhỏ, Nguyễn Văn An, Võ Hồng Dũng, Nguyễn Hồng Lê, Thái Ngọc Sang, Võ Thanh Mạnh, Phạm Thị Như, Nguyễn Văn Hồng, Lê Đình Công, Trần Văn Long, Lữ Thị Kim Dung, Lý Thanh Lâm, Trần Trang Nhã, Nguyễn Hữu Danh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Măng.