Bạn đang ở đây

Tài liệu Giáo dục hướng nghiệp qua Hoạt động giáo dục nghề phổ thông được biên soạn dựa trên các quy định, chủ trương của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế về năng lực, nguồn lực và nhu cầu thực hiện mục tiêu hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục nghề phổ thông. Tài liệu này không chỉ đề cập tới các nội dung hướng nghiệp cần thiết qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông mà còn giới thiệu các phương pháp thực hiện các nội dung đó.

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình Hướng nghiệp của VVOB Việt Nam với Sở GD&ĐT hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam nhằm giúp các cơ sở giáo dục (CSGD) cấp trung học và giáo viên dạy NPT của hai tỉnh hiểu rõ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, cách thức GDHN qua HĐGDNPT, đồng thời có khả năng áp dụng các nội dung GDHN vào HĐGDNPT cụ thể. Qua đó, tác động tích cực tới việc học NPT của học sinh và giúp các em có đủ các yếu tố cần thiết để đưa ra quyết định chọn ngành học, chọn nghề phù hợp hoặc có tâm thế sẵn sàng tham gia vào cuộc sống lao động ngay sau khi tốt nghiệp THCS, THPT nếu như các em không có điều kiện tiếp tục học lên.

Tài liệu này được cấu trúc thành 5 phần:

  • PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG TRONG CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP
  • PHẦN 2. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HƯỚNG NGHIỆP
  • PHẦN 3. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
  • PHẦN 4. PHỤ LỤC
  • PHẦN 5. MẪU KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG