Bạn đang ở đây

Tài liệu bao gồm các lí thuyết về hướng nghiệp và các kĩ năng tư vấn cùng với các câu chuyện điển hình để mô tả lí thuyết rõ hơn. Bất kì ai có quan tâm tới công tác hướng nghiệp đều có thể sử dụng tài liệu này.