Bạn đang ở đây

Tài liệu này được Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kĩ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB Việt Nam) phối hợp với Hội LHPN Việt Nam biên soạn nhằm mục đích:

  • Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về tư vấn hướng nghiệp
  • Hướng dẫn áp dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản
  • Tăng cường sự tham gia của cha mẹ học sinh, cộng đồng trong công tác hướng nghiệp.

Đây là một tài liệu dùng để tham khảo khi tổ chức tập huấn và truyền thông về hướng nghiệp tại cộng đồng nhằm giúp các bậc cha mẹ có con đang học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông nâng cao nhận thức, hiểu biết và kĩ năng về hướng nghiệp; từ đó sẽ tích cực hỗ trợ các em trong việc tìm hiểu và ra quyết định chọn hướng học, chọn nghề.