Bạn đang ở đây

Tài liệu tập huấn "Đánh giá dạy học tích cực" nhằm hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày dành cho các giảng viên sư phạm về chủ đề này. Đây là mô-đun cuối cùng được xây dựng trong gói tài liệu Đào tạo giáo viên theo hướng Dạy học tích cực.

Mục tiêu của khóa tập huấn này là các giảng viên có thể đảnh giá dạy học tích cực theo hướng rộng, toàn diện và dựa trên năng lực. Giảng viên có thể sử dụng các công cụ đánh giá phù hợp và xây dựng các tài liệu đánh giá phù hợp.

Với cách tiếp cận đánh giá theo hướng rộng, toàn diện và dựa trên năng lực, đánh giá sẽ trở nên phù hợp hơn trong bối cảnh xã hội của thế kỷ 21. Cách tiếp cận này sử dụng các chiến lược, công cụ, kỹ thuật cho biết người học có thể làm được gì, nhấn mạnh đến điểm mạnh của người học hơn là những khuyết điểm của họ. Cách tiếp cận này phù hợp trong các lớp học lấy người học làm trung tâm, nơi người học có thể tự đánh giá quá trình học của mình và học từ quá trình đánh giá, bao gồm đánh giá quá trình học, đánh giá như là một quá trình học và đánh giá vì quá trình học.

Cuốn tài liệu được xây dựng bởi Bà Leen Pil từ the fTrung tâm giáo dục trải nghiệm (CEGO, Trường Đại học Leuven (Bỉ)), 25 giảng viên thuộc nhóm phương pháp đến từ 5 trường Đại học/Cao đẳng sư phạm của năm tỉnh đối tác của VVOB và điều phối viên mảng đào tạo giáo viên của VVOB.