Bạn đang ở đây

Theo chiến lược thực hiện và vai trò của các tác nhân trong việc đạt được mục tiêu “Tầm nhìn hướng nghiệp cấp tỉnh”, VVOB đã tổ chức hai khóa tập huấn 3 ngày cho các tập huấn viên nòng cốt của hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam về “các kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh trung học” vào tháng 8 năm 2012.

Theo cách tiếp cận của VVOB, sau khóa tập huấn, các giảng viên nòng cốt sẽ được hỗ trợ tiến hành tập huấn nhân rộng và chia sẻ các nội dung của khóa tập huấn cho các đồng nghiệp tại nơi công tác.
Các giảng viên nòng cốt sẽ sử dụng phần trình bày (power point) làm phần tham khảo để xây dựng bài trình bày khi tập huấn nhân rộng hay chia sẻ. Tài liệu “Tám trường hợp nghiên cứu điển hình” được dùng để mô phỏng phần lý thuyết trong bài trình bày và cũng là cơ hội để tham khảo rút kinh nghiệm trong quá trình tư vấn cho học sinh (nếu phù hợp). Các tài liệu “Các kỹ năng phỏng vấn”, “Kỹ năng lắng nghe” và “Trắc nghiệm” RIASEC sẽ giúp cả giảng viên nòng cốt và các thầy/cô và các cá nhân có quan tâm tới công tác hướng nghiệp đọc thêm để hiểu rõ hơn về bài trình bày.

Để giúp các cán bộ làm công tác tư vấn hướng nghiệp có cái nhìn cụ thể hơn về việc sử dụng tài liệu, tóm tắt kết quả tập huấn có thể xem thêm tại website của VVOB Việt Nam.