Bạn đang ở đây

Tại Điều 14, Luật Bình đẳng giới đã khẳng định: “Nam, nữ bình đẳng trong việc chọn ngành, nghề học tập, đào tạo”. Tuy nhiên, thực tế quá trình lựa chọn này còn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi định kiến giới từ môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội. Vì thế, đòi hỏi phải có những nỗ lực trong việc tạo điều kiện và cơ hội như nhau cho nam và nữ học sinh trong học tập, hoạt động tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới nghề nghiệp để quá trình lựa chọn nghề và hoặc ngành học của các em không bị cản trở bởi các vấn đề về giới.

Để thực hiện được điều này, những người làm công tác hướng nghiệp cần thiết phải có những hiểu biết cơ bản về giới, nhằm thẩm tra, nhận diện và loại trừ những định kiến giới dựa trên các vai trò truyền thống làm hạn chế những cơ hội lựa chọn và cản trở sự phát triển nghề nghiệp của nam và nữ học sinh.

Tài liệu hướng dẫn “Lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp” sẽ giúp người sử dụng nâng cao nhận thức về giới cũng như có các biện pháp lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp. Tài liệu này bao gồm các nội dung: Các khái niệm cơ bản về giới; Sự vận dụng các khái niệm về giới trong các hoạt động hướng nghiệp; hướng dẫn lồng ghép giới trong việc xây dựng các năng lực hướng nghiệp cho học sinh và trong quản lí công tác hướng nghiệp.

Tài liệu đã được sử dụng tập huấn áp dụng trong hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An trong chương trình hướng nghiệp 2011-2015 và đã được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thẩm định và đưa vào danh mục tham khảo quốc gia.