Bạn đang ở đây

Để truyền tải các thông điệp truyền thông về đáp ứng giới trong giáo dục mầm mon và vai trò giới đến với cha mẹ trẻ và giáo viên mầm non trên địa bàn 15 huyện miền núi của Quảng Nam và Quảng Ngãi, VVOB Việt Nam cần mua 456 bảng trắng có chất lượng tốt
Xin mời xem yêu cầu công việc và thư mời báo giá trong file đính kèm. 

Báo giá xin gửi về email: giang.lth@vvob.org

 
Hạn chót là 5 giờ chiều ngày 7 tháng 5, 2020 (giờ Việt Nam).