You are here

Tuyển dụng 34 ứng viên giàu kinh nghiệm tập huấn tham gia Nhóm Giảng viên quốc gia về Học thông qua Chơi trong Giáo dục Tiểu học

Tổ chức VVOB Việt nam đang hợp tác cùng Bộ GD&ĐT thực hiện dự án “iPLAY Việt Nam – Lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh Việt Nam “ tại 08 tỉnh/ thành phố Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2023) nhằm thúc đẩy áp dụng Học thông qua Chơi trong các trường Tiểu học tại Việt nam.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục Phổ thông 2018 hướng tới hình thành cho trẻ một số kỹ năng như kĩ năng nhân thức cũng như kỹ năng xã hội, sáng tạo, phát triển thể chất và tình cảm, dự án iPLAY sẽ thực hiện các khóa tập huấn (1) dành cho giáo viên Tiểu học các áp dụng Học thông qua Chơi  trong chương trình giáo dục và SGK mới (2) dành cho cán bộ quản lý giáo dục cách xây dựng môi trường hỗ trợ giáo viên áp dụng Học thông qua Chơi vào giảng dạy thông qua hệ thống bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường.

VVOB Việt Nam đang thực hiện tuyển dụng 34 ứng viên giàu kinh nghiệm tập huấn tham gia Nhóm Giảng viên quốc gia nhằm thực hiện điều hành các lớp tập huấn về Học thông qua Chơi dành cho cán bộ Sở GD&ĐT, cán bộ phòng GD&ĐT, Cán bộ quản lý trường học và giáo viên cốt cán của 08 tỉnh thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2021.

Xin mời đọc các thông tin cụ thể trong Điều khoản tham chiếu đính kèm đây.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 5h chiều ngày 29 tháng 7, 2020

…………………………..

VVOB Viet Nam is currently coordinating with the Ministry of Education and Training to implement the project “iPLAY Vietnam – Integrating Play-based Learning Activities among Young learners in Vietnam” in Lai Chau, Ha Giang, Thai Nguyen, Ha Noi, Quang Tri, Da Nang, Quang Ngai and Ho Chi Minh City (12/2019 – 11/2023) to integrate learning through play in the public primary schools in Vietnam.

As such the objectives of the new General Education Curriculum that has been issued by the Vietnamese government will be met by helping young learners to acquire a breadth of skills, including cognitive as well as social, creative, physical and emotional skills. To this effect, the project will train (1) primary school teachers on how to apply play-based-learning methodologies in the context of the new curriculum and (2) school leaders and district officials on how to create an enabling environment for  teachers to integrate learning-trough-play including through the facilitation of school-based teacher professional development.

To facilitate the series of training workshop on applying LtP to Doet, Boet staffs, school leader and primary teacher; and support the teacher applying LtP by a Teacher professional development (TPD) facilitation plan for education management staff at Province and district level, VVOB Vietnam is currently looking for 34 qualified candidates for position of the National trainer on Learning through Play in Primary Education for iPLAY projects.

Closing date for submission is 29 July 2020 (before 5 pm).

Please read the full Term of Reference in link below.