Bạn đang ở đây

Annual Report 2014

Các chuyển động giáo dục, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong báo cáo thường niên năm 2014, chúng tôi mang đến những câu chuyện về ba trụ cột quan trọng trong các hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu: phát triển chuyên môn của giáo viên,  quản lý nhà trường và cơ hội bình đẳng trong giáo dục. Báo cáo gồm các giới thiệu ngắn gọn với rất nhiều hình ảnh minh họa, các ý kiến chia sẻ và các hình họa, bảng biểu.

Giới thiệu

Bạn còn nhớ gì về thời cắp sách đến trường? Rất có thể là ngay lập tức bạn sẽ nghĩ đến một thầy/cô giáo cũ. Đó là người thầy đã truyền cảm hứng cho bạn và khuyến khích bạn phát triển hết khả năng của mình. Người thầy giúp bạn phát hiện ra khả năng tiền ẩn của mình và giúp bạn có được ngày hôm nay.

Giáo viên tốt, kết quả học tập tốt

Sự kết hợp này không phải là tình cờ. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy chất lượng của giáo viên trong lớp học là yếu tố hàng đầu đối với chất lượng và cảm giác thoải mái của học sinh ở trường - nếu không tính đến hoàn cảnh kinh tế-xã hội của học sinh, một giáo viên tốt thậm chí còn có thể có ảnh hưởng quan trọng về mặt 'dân chủ hóa'. Giáo viên tốt dẫn đến kết quả học tập tốt: thật đơn giản!. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, giáo viên tốt mang lại cảm giác thoải mái và phát triển các kỹ năng xã hội. Các kỹ năng này rất cần thiết để học sinh phát triển hơn nữa khi các em đã học xong và bước vào đời trong một xã hội luôn vận động.

Cán bộ quản lý trường học nâng cao chất lượng giáo viên

Nhưng giáo viên tốt không thể tự làm điều đó một mình. Họ chỉ có thể phát triển trong một môi trường cho phép họ được là giáo viên "tốt". Các nghiên cứu cũng cho thấy tầm quan trọng của hoạt động lãnh đạo chuyên môn của các cán bộ quản lý trường học. Một lãnh đạo nhà trường tốt biết cách khuyến khích giáo viên áp dụng tất cả các kỹ năng sư phạm của họ trong việc hỗ trợ học sinh và tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn để hoàn thiện bản thân.

Giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người

Không phải ngẫu nhiên mà VVOB tập trung vào hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên và hoạt động lãnh đạo nhà trường của cán bộ quản lý trong Chương trình của chúng tôi (bắt đầu vào năm 2014). Trong Chương trình này, chúng tôi sẽ góp phần (trực tiếp và gián tiếp) vào việc phát triển năng lực của 284.000 giáo viên và 11.000 cán bộ quản lý. Mỗi năm các giáo viên và cán bộ quản lý này có tác động đến khoảng 5.000.000 học sinh bao gồm học sinh gái, trai, trẻ gặp khó khăn… Chương trình của chúng tôi kéo dài trong 3 năm. Đối với chúng tôi, tất cả các hoạt động đều hướng về: bảo đảm giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người.

Phát triển năng lực qua hoạt động ‘trao đổi quốc tế’

Chương 3 mô tả các hoạt động đã thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ xã hội để xây dựng một xã hội đoàn kết. Tại vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ, VVOB hoạt động tích cực trong lĩnh vực này trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã tiếp cận với nhiều người với thông điệp về sự công bằng. Từ năm 2014, chúng tôi có được sự kết hợp tối đa với chương trình của VVOB tại các nước đang phát triển. Chúng tôi có một hoạt động mới thiết lập kênh đối thoại về công bằng trong giáo dục giữa các đối tác của chúng tôi ở vùng Fla-măng và tại các nước đang phát triển. Có cùng một thách thức chung. Giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên và giảng viên sư phạm tham gia vào hoạt động trao đổi quốc tế thông qua các chương trình SchoolLinks, các chương trình thực tập và chương trình về bình đẳng trong giáo dục. Theo đó, họ có được cảm hứng thông qua đối thoại với các đồng nghiệptại các nước đang phát triển. Sau khi trở về, họ sử dụng các kinh nghiệm thu được tại các nước khác để nâng cao chất lượng trường, lớp của mình.