Bạn đang ở đây

20/01/2020

Ngày 15 tháng 1, Quỹ LEGO đã công bố một chương trình đối tác toàn cầu nhằm lồng ghép phương pháp Học thông qua Chơi (HTQC) vào chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học . Là một trong năm tổ chức đối tác của Quỹ LEGO, tổ chức VVOB-Giáo dục vì Sự phát triển chịu trách nhiệm triển khai dự án này tại Việt Nam.

Chương trình Học thông qua Chơi

Phương pháp Học thông qua Chơi đã được chứng minh là khi trẻ em tiếp thu được các kỹ năng đa dạng, từ kỹ năng thúc đẩy tư duy, khả năng hợp tác tới giải quyết vấn đề thì sẽ thích ứng tốt hơn trong một thế giới đầy biến động.

Để giáo viên có thể áp dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua Chơi trên lớp, chương trình đối tác toàn cầu của Quỹ LEGO sẽ làm việc với các đối tác và các bộ ngành để đưa ra chương trình bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, có chất lượng thông qua việc lồng ghép các phương pháp Học thông qua Chơi vào chương trình giảng dạy.  

“Tập trung vào phát triển năng lực cho giáo viên, các dự án sẽ đưa cách tiếp cận Học thông qua Chơi  áp dụng trực tiếp trên lớp học.

Thông qua việc hợp tác với các bên có liên quan tại các cấp, Dự án có thể giúp tạo một môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ và duy trì việc áp dụng phương pháp Học thông qua Chơi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập cho hàng triệu học sinh tiểu học”, Bà Sarah Bouchie, Phụ trách Chương trình Toàn cầu của Quỹ LEGO cho biết.

Quỹ LEGO đang đồng hành cùng với một số tổ chức hỗ trợ các giáo viên tiểu học áp dụng phương pháp Học thông qua Chơi tại một số quốc gia ở châu Phi và châu Á. Các tổ chức  hợp tác  với các Bộ Giáo dục ở các quốc gia nàynhằm thúc đẩy áp dụng và lồng ghép  phương pháp Học thông qua Chơi vào hệ thống bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, gắn với với chương trình Ggiáo dục phổ thông. Tại Việt Nam, tổ chức VVOB - Giáo dục vì Sự phát triển sẽ thực hiện triển khai chương trình này thông qua dự án “iPLAY - Lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh Việt Nam”.

Dự án iPLAY: Giới thiệu Học thông qua Chơi tại Việt Nam

Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Để phát triển đầy đủ các tiềm năng, học sinh tiểu học cần có nhiều kỹ năng, bao gồm các kỹ năng nhận thức, xã hội, cảm xúc, thể chất và sáng tạo. Để chuyển đổi hệ thống giáo dục nặng về kiến thức thành hệ thống giáo dục trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đang triển khai một chương trình giáo dục tập trung vào phát triển năng lực cho học sinh.

Dự án Lồng ghép hoạt động học thông qua chơi cho học sinh Việt Nam (iPLAY) của tổ chức VVOB  sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt được các mục tiêu của chương trình giáo dục mới bằng cách lồng ghép phương pháp Học thông qua Chơi (HTQC) vào hệ thống bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học.

Dự án iPLAY sẽ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên áp dụng và thực hành các hoạt động Học thông qua Chơi tại lớp học theo chương trình giảng dạy mới. Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực cho cán bộ giáo dục cấp huyện, quản lý nhà trường, để họ có khả năng tạo môi trường khuyến khích và hỗ trợ áp dụng  phương pháp Học thông qua Chơi tại trường. Để giáo viên có thể áp dụng được phương pháp Học thông qua Chơi trên lớp, dự án sẽ hỗ trợ năng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của giáo viên tiểu học thông qua sự kết hợp giữa bồi dưỡng giáo viên cấp quốc gia và phát triển chuyên môn tại cấp trường.

Áp dụng chiến lược nhân rộng 3 bước tại các  vùng miền khác nhau , dự án iPLAY sẽ tiếp cận tới 14.695 trường học, hơn 150.000 giáo viên tiểu học vào năm 2022. Dự án cũng ước tính tiếp cận được ba triệu phụ huynh tới năm 2023.

Xin mời xem thêm Báo cáo kỹ thuật về Học thông qua Chơi trong giáo dục mầm non của VVOB (bản tiếng Anh). 

Các đối tác cùng thực hiện chương trình Học thông qua Chơi:

VVOB tự hào cùng với các tổ chức khác tạo nên tác động của chương trình lồng ghép Học thông qua Chơi vào hệ thống giáo dục. Chúng tôi cùng học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức:

Các dự án hợp tác của Quỹ LEGO sẽ đem lại lợi ích cho khoảng năm triệu trẻ em từ 6 – 12 tuổi; 190,000 giáo viên và hơn ba triệu phụ huynh và các đối tác địa phương

Thông qua sự phối hợp với tổ chức RTI International, Quỹ LEGO sẽ nghiên cứu tác động của việc nhân rộng phương pháp Học thông qua Chơi vào chương trình bồi dưỡng giáo viên áp dụng tại cả 5 quốc gia. Những phát hiện từ nghiên cứu tại 5 quốc gia sẽ được chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng giáo dục trên toàn cầu về cách thức nâng cao các kỹ năng cho học sinh tiểu học thông qua phương pháp Học thông qua Chơi.

Giới thiệu về Quỹ LEGO

Mục tiêu của Quỹ LEGO là truyền cảm hứng và phát triển những nhà kiến tạo tương lai. Đó là một sứ mệnh chung của cả toàn Tập đoàn LEGO. Quỹ LEGO tận tâm cống hiến để xây dựng một tương lai, nơi mà việc Học thông qua Chơi giúp trẻ em trở nên sáng tạo, gắn kết, và có khả năng học suốt đời. Cách thức chính là định nghĩa lại khái niệm chơi và tái hình dung lại việc học. Hợp tác với những người đi tiên phong, những người vận động chính sách, các nhà giáo dục và cha mẹ, Quỹ LEGO hướng tới trang bị, truyền cảm hứng và tạo nên những tài năng thông qua các hoạt động chơi. Xin mời xem thêm tại www.LEGOfoundation.com.