Bạn đang ở đây

Cuốn tài liệu Đổi mới đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh (dành cho cha mẹ) giới thiệu ngắn gọn đến các bậc cha mẹ những vấn đề về dạy và học tích cực, những điểm mới trong công tác đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của các em nhằm mục đích giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về những vấn đề này và hỗ trợ nhà trường một cách tốt nhất.

Tài liệu gồm 3 phần:

  • Dạy và học tích cực và yêu cầu về đánh giá học sinh hiện nay
  • Đổi mới đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
  • Cha mẹ hỗ trợ nhà trường trong đổi mới đánh giá kết quả học tập và rèn luyệncủa học sinh