Bạn đang ở đây

Bài nghiên cứu này được thực hiện bởi các điều phối viên Mảng Đào tạo giáo viên- Công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện khoa học Giáo dục Việt Nam. Bài nghiên cứu tìm hiểu sâu về các hướng dẫn chính sách về ứng dụng CNTT trong giáo dục và thực tế ứng dụng trong công tác giảng dạy. Bài nghiên cứu được trình bài trong hội thảo "Công nghệ thông tin chuyển biến giáo dục" do Chương trình Châu Á- Thái Bình Dương về Phát triển và đổi mới giáo dục (APEID) thuộc tổ chức UNESCO tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc), vào tháng 11 năm 2009.

Bản tóm tắt của bài nghiên cứu tập trung vào việc phát triển bản kế hoạch công nghệ tại 5 trường Đại học/Cao đẳng sư phạm đã được trình bày tại một hội nghị của trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh vào tháng 10/2010.