Bạn đang ở đây

Nhận thấy sự cần thiết về hướng dẫn Dạy học tích cực trong cộng đồng, Hợp phần Sự tham gia của cộng đồng đã khởi xướng phát triển tờ rơi dành cho cha mẹ.

Với sự đóng góp/ phản hồi từ những bên liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp cơ sở, Hợp phần đã phát hành thành công một tờ rơi gấp dành cho cha mẹ, xác định vai trò và trách nhiệm của họ nhằm hỗ trợ việc giáo dục tích cực. Các bài kiểm tra trước và sau đã được thực hiện. Đến Quý I năm 2010, tổng số 35,000 tờ rơi đã được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để phát tới các cấp cơ sở.

Tờ rơi được đón nhận nồng nhiệt ở tất cả các vùng của dự án. Ban quản lý dự án cấp tỉnh tiếp tục yêu cầu cung cấp thêm số lượng tờ rơi để phát tới tận các xã trong vùng dự án.