Bạn đang ở đây

Chương trình khuyến nông có sự tham gia (PAEX) do Tổ chức VVOB, tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ,  tài trợ (www.vvob.be/vietnam/).

Chương trình được thực hiện tại ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng) và hai tỉnh Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước). Ở năm tỉnh này, Tổ chức VVOB hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân nhằm xúc tiến các phương pháp khuyến nông có sự tham gia.
Trên tinh thần các chính sách quốc gia, Chương trình PAEX cùng với các cơ quan khuyến nông thực hiện hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của người nông dân.

Theo đó, cán bộ khuyến nông và nông dân cần có được những kỹ năng hỗ trợ cần thiết giúp phát triển hệ thống khuyến nông dựa trên nhu cầu thực tế.
Bên cạnh các phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân như là Đánh giá nông thôn nhanh, Phát triển kỹ thuật có sự tham gia, Điều hành và quản lý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia, Chương trình PAEX giới thiệu về những khái niệm marketing (tạm dịch là tiếp thị) cơ bản.

tháng 11 năm 2011, Chương trình tổ chức hội thảo tập huấn 3 ngày về marketing nông sản với sự tham gia của các giảng viên khuyến nông nòng cốt (giảng viên ToT) theo các nội dung sau:

  • Module 1: Khái niệm Marketing (Khái niệm marketing, marketing nông nghiệp, chuỗi giá trị).
  • Module 2: Kỹ năng tiếp cận thị trường (Phân khúc thị trường, nghiên cứu hành vi khách hàng, chiến lược sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kế hoạch marketing).
  • Module 3:  Kỹ năng đàm phán và kỹ năng định giá.
  • Module 4: Phân tích trường hợp Hợp tác xã lúa giống Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

Trên cơ sở nội dung tập huấn trên và những đóng góp bổ sung của các giảng viên khuyến nông nòng cốt, cuốn sách Hướng dẫn Marketing (Ứng dụng trong khuyến nông) được biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn marketing giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài giảng, tài liệu đọc thêm, tài liệu tham khảo và phân tích trường hợp thành công điển hình.

Cuốn sách này được xây dựng với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn cho hội thảo, TS. Hồ Cao Việt, tác giả chính của cuốn sách này, và nhờ vào những đóng góp kỹ thuật của đội ngũ giảng viên khuyến nông ở năm tỉnh tham gia khóa tập huấn này.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông của năm tỉnh thực hiện Chương trình PAEX. Từ sự hợp tác này, những kiến thức cơ bản về marketing tiếp tục được giới thiệu tới những đối tượng tham gia phù hợp.

Chúng tôi hi vọng và tin tưởng cuốn sách này sẽ giúp các giảng viên ToT truyền tải tri thức và hiểu biết tới những giảng viên trẻ, cán bộ khuyến nông và các câu lạc bộ nông dân và đây là cuốn sách hữu ích dành cho cán bộ khuyến nông, câu lạc bộ nông dân và cán bộ các tổ chức đoàn thể.