Bạn đang ở đây

PRA – đánh giá nông thôn có sự tham gia hiện đã và đang được sử dụng ở 5 tỉnh (Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng) tham gia Chương trình Khuyến nông có sự tham gia (PAEX). Phương pháp này đã được giới thiệu trong cuốn PRA-Đánh giá nông thôn với sự tham gia của người dân (tái bản lần 2, năm 2009). Trong quá trình áp dụng phương pháp này, Chương trình PAEX tiếp tục tổng hợp các công cụ PRA thường được áp dụng trong các hoạt động khuyến nông, các hình ảnh và tư liệu minh họa có được từ kết quả thực tế áp dụng trong chương trình PAEX.

Hy vọng cuốn tài liệu này sẽ giúp cán bộ khuyến nông và các giảng viên ToT có thêm những kiến thức thực tế bổ sung về các công cụ trong phương pháp PRA áp dụng trong khuyến nông có sự tham gia. Thêm vào đó, nội dung tài liệu này luôn ở hình thức mở, các kinh nghiệm thực tế sẽ tiếp tục được tích lũy và chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp quý báu trong thời gian tới từ các cán bộ khuyến nông và cán bộ thực địa tham gia Chương trình PAEX.