Bạn đang ở đây

Đây là khóa tập huấn cán bộ nòng cốt cấp quốc gia vào các ngày 24-25/8/2012 tại TP Hồ Chí Minh và 28-29/12/2012 tại Hải Phòng do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thành phần: mỗi Sở Giáo dục và đào tạo cử 01 lãnh đạo sở, 01 lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, đại diện 02 hiệu trưởng/phó hiệu trưởng trường THPT có năng lực chuyên môn (do Sở GD&ĐT chọn).

Tài liệu do tổ chức VVOB xây dựng trong chương trình hợp tác về Dạy học tích cực với 5 tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi và đã được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thẩm định.

Sau đây là các bài trình bày trong hội thảo.