Bạn đang ở đây

Yêu cầu công việc

Hỗ trợ công tác hành chính và hậu cần cho chương trình BAMI
• Chuẩn bị và theo dõi về hậu cần văn phòng như quản lý tài sản, bảo trì thiết bị
• Chuẩn bị và theo dõi công tác hậu cần cho các hoạt động của dự án như sắp xếp địa điểm tổ chức hội thảo, gửi thư mời , sắp xếp đi lại và ăn ở;
• Thu thập các chứng từ tài chính của các hoạt động dự án gửi cho Kế toán thanh toán
• Quản lý chung tại văn phòng (trả lời điện thoại văn phòng, tiếp khách, tổng hợp và cập nhật danh bạ địa chỉ, công văn, hệ thống quản lý hồ sơ, bảo hiểm văn phòng)
Hỗ trợ quản lý nhân sự cho văn phòng VVOB
• Liên lạc với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp cho nhân viên
• Liên hệ với SCEDFA về các vấn đề nhân sự
• Chuẩn bị các thủ tục hành chính cho chuyên gia, nhân viên nước ngoài (thị thực, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, v.v.) và giấy phép hoạt động của văn phòng
• Lưu trữ và cập nhật hồ sơ nhân sự, quản lý khủng hoảng
• Theo dõi các sự kiện đặc biệt của nhân viên

Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm

Cơ bản:
• Có bằng cử nhân về thư kí hoặc liên quan tới quản lý văn phòng
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
• Kiến thức cơ bản về kế toán và mua sắm
• Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan địa phương: Bảo hiểm xã hội, SCEDFA
VVOB Vietnam| Room 307, A3, Thao Vien Guest house, 21A Ngoc Ha, Ba Dinh, Hanoi
T • +84 4 3734 4795 | F • +84 4 3734 7290 |vietnam@vvob.be | www.vvob.be/vietnam
• Thông thạo kĩ năng máy tính (phần mềm Word, Excel, Powerpoint, các công cụ internet)
• Nói và viết tiếng Anh tốt
Mong đợi:
• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa và nhiều nhà tài trợ
• Có kinh nghiệm làm việc với các dự án giáo dục của tổ chức phi chính phủ quốc tế