Bạn đang ở đây

Hiện nay kiến thức kỹ năng nuôi, dạy con của các bà mẹ và những người trực tiếp chăm sóc còn rất hạn chế, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Việc chăm sóc hầu như mới chỉ tập trung vào vấn đề nuôi dưỡng mà chưa chú ý đến vấn đề dạy dỗ để trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sống hòa nhập với cộng đồng xã hội. Vì vậy việc hỗ trợ các bà mẹ có thêm kiến thức và kỹ năng để nuôi, dạy con tốt là hết sức quan trọng.

Trong những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB Việt Nam) triển khai phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động) và xây dựng mô hình câu lạc bộ Giáo dục và đời sống tại 5 tỉnh (Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Các hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ mong muốn được cung cấp kiến thức, kỹ năng và phương pháp giáo dục toàn diện nhằm giúp trẻ vị thành niên học tập tích cực và ứng phó với các thách thức trong cuộc sống thường ngày, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và cuộc sống của các em.

Với mục đích mở rộng mô hình câu lạc bộ Giáo dục và đời sống lồng ghép với các câu lạc bộ Cha mẹ nuôi dạy con tốt của 14 tỉnh điểm thực hiện đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (Đề án 704), Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tổ chức VVOB Việt Nam xây dựng Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi, dạy con tốt” - 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên nhằm cung cấp cho cán bộ phụ nữ, chủ nhiệm các câu lạc bộ và tuyên truyền viên cấp cơ sở nội dung, phương pháp để thực hiện hiệu quả các buổi truyền thông về giáo dục trẻ vị thành niên tại tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ ở cộng đồng.

Tài liệu này được sử dụng trong tập huấn ToT toàn quốc và tại các tỉnh. Tài liệu có kèm theo bộ đĩa CDs (dạng file nén MP3) phát trên loa truyền thanh của xã phường nhằm truyền thông rộng rãi đến các thầy cô giáo và cộng đồng dân cư.